FORSIDE

Grundejerforeningen Månedalen

Velkommen til Grundejerforeningen Månedalens hjemmeside.

Her kan du orientere dig om foreningens vedtægter, se referater fra

de seneste generalforsamlinger og få andre relevante oplysninger.

Du kan også se, hvem der sidder i bestyrelsen for øjeblikket.

Et vue over foreningens område

Bemærk!

 

Bestyrelsen kan kontaktes via e-mail på adressen: maanedal1@gmail.com.

Bemærk, at sidste tegn i "maanedal1! er et 1-tal!

Henstilling til alle beboere vedrørende støjende adfærd:

Støjende værktøjer og haveredskaber bør ikke anvendes før klokken 9 og efter kl. 18 alle ugens dage. Husbyggeri ved professionelle håndværkere kan dog starte kl. 7 på hverdage.

Anden støjende adfærd - som f.eks. høj musik ved festlige lejligheder – bør kun undtagelsesvis forekomme og i givet fald efter advisering af omkringboende husejere. Efter midnat bør man i alle tilfælde respektere naboernes behov for nattesøvn.